Wanneer heb je ISO 27001 certificering nodig?

maart 8, 2023

Ben je een risk manager, kwaliteitsmanager of security officer in een grote organisatie, dan is het cruciaal om het belang van ISO 27001 certificering te begrijpen. Deze internationale norm helpt organisaties om hun gevoelige gegevens te beschermen en de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen.

In dit artikel bespreken we de basisprincipes van ISO 27001 en wanneer een organisatie een ISO 27001 certificering nodig heeft.

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is een internationale norm die voor het eerst in 2005 werd uitgebracht. Het bevat een uitgebreide reeks regels en best practices met als doel het vaststellen van beveiligingscontroles voor informatiebeheersystemen.

Aangezien organisaties steeds meer vertrouwen op digitale informatie, is de bescherming van deze gegevens belangrijker dan ooit. De norm biedt dan ook richtlijnen voor het goed beheren, opslaan, verwerken en beveiligen van vertrouwelijke en gevoelige gegevens binnen een organisatie. De norm richt zich op het beperken van risico's in verband met het gebruik van digitale technologie, zoals cyberaanvallen en datalekken.

Daarnaast bevat de norm eisen voor beleid en procedures met betrekking tot personeelsbeveiliging, fysieke beveiliging, toegangscontrole, activabeheer, operationele beveiliging, communicatiebeveiliging en relaties met leveranciers.

Verder bevat de norm specifieke eisen voor documentatie en processen voor voortdurende verbetering, die organisaties helpen om in de loop der tijd aan de eisen te blijven voldoen. Organisaties moeten ook aantonen dat zij aan alle eisen hebben voldaan voordat zij door een geaccrediteerde derde partij worden gecertificeerd.

Wanneer heb je ISO 27001 certificering nodig?

ISO 27001 certificering is niet verplicht. De beslissing om al dan niet te kiezen voor certificering wordt vaak gebaseerd op een Risk Management Assessment (RMA) die rekening houdt met de specifieke behoeften en kwetsbaarheden van een organisatie.

Het is belangrijk de voordelen van een ISO 27001 certificering af te wegen tegen de kosten en middelen die nodig zijn om deze te behalen en te behouden. Maar wat zijn de voordelen en aspecten die een rol spelen bij de keuze voor een ISO 27001 certificering?

1. Beveiliging van gegevens en privacy

Organisaties die grote hoeveelheden financiële informatie van klanten beheren, moeten zich zo snel mogelijk laten certificeren. De gegevens die in dergelijke organisaties rondgaan zijn bijzonder gevoelig omdat ze gebruikt kunnen worden voor identiteitsdiefstal of fraude. Denk maar aan persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op servers van het bedrijf zelf (bijvoorbeeld creditcardnummers).

Andere organisaties die omgaan met gevoelige informatie, zoals persoonsgegevens, financiële informatie en intellectueel eigendom, moeten ook overwegen een ISO 27001 certificaat te behalen. De norm helpt organisaties ervoor te zorgen dat zij adequate maatregelen hebben genomen om deze informatie te beschermen en te voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving.

2. Meer geloofwaardigheid en vertrouwen

Een ISO 27001 certificaat toont aan dat een bedrijf informatiebeveiliging serieus neemt en zich inzet om de hoogste normen voor gegevensbescherming te handhaven. Dit kan helpen om vertrouwen en geloofwaardigheid op te bouwen bij klanten, partners en andere stakeholders.

3. Naleving van regelgeving

Veel industrieën en sectoren, zoals de gezondheidszorg, de financiële sector en de overheid, zijn onderworpen aan strenge voorschriften en normen voor informatiebeveiliging. Een ISO 27001 certificaat helpt organisaties aan deze eisen te voldoen en hun inzet voor naleving te tonen.

4. Beter risicobeheer

ISO 27001 vereist dat organisaties regelmatig risicobeoordelingen uitvoeren en maatregelen nemen om de risico's voor hun informatiesystemen en gegevens te beperken. Dit kan organisaties helpen potentiële bedreigingen te identificeren en aan te pakken voordat ze financiële of reputatieschade veroorzaken.

5. Concurrentievoordeel

Een ISO 27001 certificaat kan een organisatie een concurrentievoordeel opleveren, met name in sectoren waar informatiebeveiliging een belangrijk aandachtspunt is. Organisaties die het certificaat bezitten, kunnen hun inzet voor de bescherming van gevoelige informatie aantonen en klanten en partners gemoedsrust bieden.

6. Internationale handel

Bovendien moet elk bedrijf dat zich bezighoudt met internationale handel sterk overwegen zich te laten certificeren. Landen als China bijvoorbeeld eisen dat buitenlandse organisaties die binnen hun grenzen opereren, bewijzen dat zij voldoen aan diverse beveiligingsnormen.

Ook bieden sommige landen belastingvoordelen aan organisaties die kunnen aantonen dat zij voldoen aan internationale normen.

Wat houdt het ISO 27001 certificeringsproces in?

Het certificeringsproces start vaak met een audit door een derde partij die controleert of jouw organisatie alle vereiste controles heeft geïmplementeerd volgens de specificaties van de ISO 27001-norm.

Tijdens het auditproces komen vragen aan de orde over trainingsprogramma's voor personeel over informatiebeveiliging of het beleid in beheer van relaties met leveranciers. Het is erg afhankelijk van het soort diensten dat de organisatie aanbiedt als onderdeel van de bedrijfsvoering.

De auditors hebben ook toegang nodig tot alle bestaande documenten met betrekking tot IT-infrastructuur, zoals systeem diagrammen of stroomschema's die illustreren hoe gegevens door de netwerkarchitectuur stromen. Dit stelt hen in staat te bepalen of er gebieden kwetsbaar zijn omdat er geen goede beveiligingsmaatregelen aanwezig zijn.

Daarnaast kunnen auditors om bewijsmateriaal vragen dat beweringen tijdens interviews ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan schermafbeeldingen van de authenticatiemethoden van gebruikers bij de toegang tot gevoelige systemen of netwerken.

Zodra alle noodzakelijke documentatie is verstrekt, beoordeeld, geverifieerd en goedgekeurd door de auditors, ontvang je een certificaat met een verklaring dat jouw organisatie voldoet aan alle toepasselijke eisen die zijn opgenomen in de ISO 27001-norm.

Hoe lang duurt het ISO 27001 certificeringsproces?

Afhankelijk van hoe goed jouw organisatie is voorbereid en in welke mate maatregelen zijn doorgevoerd voordat het certificeringsproces begint, kan het zes maanden tot twee jaar duren voordat auditors een officieel certificaat afgeven.

Dit tijdsbestek hangt grotendeels af van hoe snel interne teams eventuele problemen of issues aanpakken. Als er aanvullende audits nodig zijn in deze periode, duurt de totale periode uiteraard ook langer.

Conclusie

Kortom, een ISO 27001 certificering is een uitstekende manier voor organisaties om uitgebreide maatregelen te nemen ter bescherming van vertrouwelijke gegevens en tegelijkertijd te voldoen aan de diverse voorschriften voor het gebruik ervan.

Met een goede voorbereiding voordat dit proces begint, moeten organisaties rekening houden met ten minste een jaar voordat ze de officiële bevestiging krijgen dat hun interne controles voldoen aan de normen die in dit internationaal erkende protocol zijn vastgelegd.

Hulp nodig bij het implementeren van ISO 27001 certificering?

Heb je hulp nodig bij het nemen van maatregelen om aan de ISO 27001 certificering te voldoen? ISOPlanner voorkomt financiële en reputatieschade door organisaties op een laagdrempelige manier te helpen om aan steeds complexere wet- en regelgeving te voldoen.

Gerelateerde artikelen

5 Veelgestelde vragen en antwoorden over ISO 27001 implementatie

5 Veelgestelde vragen en antwoorden over ISO 27001 implementatie

Overweegt u uw organisatie te certificeren voor een ISO-norm? In dit artikel beantwoorden Maurice Pasman van Instant 27001 en Ivar van Duuren van ISOPlanner de meest gestelde vragen over ISO-certificering. 1. Wie zijn verantwoordelijk voor de implementatie van ISO...

Succesvol starten met ISO 27001 certificering doe je zo

Succesvol starten met ISO 27001 certificering doe je zo

Hoe ziet een ISO 27001 certificeringsproject eruit? Welke interne en externe mensen en middelen heb je nodig? En welke maatregelen zijn precies verplicht (of niet)? Medeoprichter van ISOPlanner Ivar van Duuren legt het uit. ISO 27001 certificering in een notendop.

Experttips voor ISO 27001 implementatie

Experttips voor ISO 27001 implementatie

Kies je ervoor om de ISO 27001-normen te implementeren voor jouw organisatie? In dit artikel legt medeoprichter van ISOPlanner Ivar van Duuren alles uit over de voordelen, uitdagingen, duur en kosten van het implementeren van ISO 27001. Zo weet je wat je krijgt...

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Sluit je aan bij meer dan 1.000 ISO-professionals voor de nieuwste ISO-inzichten