Tips bij het opstellen van informatiebeveiligingsbeleid

maart 31, 2023

role of an auditor

 

Informatiebeveiliging is in ons huidige digitale tijdperk één van de belangrijkste onderdelen van elk bedrijf. Om ervoor te zorgen dat informatie veilig blijft, moeten bedrijven een passend beleid en passende procedures invoeren. Dit informatiebeveiligingsbeleid moet informatie beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of vernietiging.

In dit artikel geven wij een aantal tips voor het opstellen van een effectief informatiebeveiligingsbeleid. Want wie zijn er betrokken bij een dergelijk proces? En hoe voorkom je een security eiland? Ook lees je meer over de meldingsvereisten, vind je richtlijnen voor ICT, voorbeelden van doelstellingen en meer informatie over ISO 27001-2022 certificering.

Wie zijn er betrokken bij het opstellen van een informatiebeveiligingsbeleid?

Bij het opstellen van een informatiebeveiligingsbeleid moet een aantal personen en organisaties betrokken zijn om ervoor te zorgen dat het beleid alomvattend en effectief is. Tot deze belanghebbenden behoren het topmanagement, IT-personeel, externe consultants en auditors, juridische adviseurs en regelgevende instanties.

Elk van deze personen heeft zijn eigen unieke perspectief op de beste manier om gegevens binnen de organisatie te beschermen, dus het is belangrijk om bij het opstellen van het beleid rekening te houden met alle perspectieven.

1. Voorkom een security eiland

One of the most common mistakes made when developing an information security policy is to create what is known as a security island. This means that only certain areas or departments get access to certain types of data or technology, while other areas remain unprotected.

Een security eiland kan leiden tot verwarring onder medewerkers, omdat zij zich op verschillende momenten aan verschillende beleidsregels proberen te houden. Terwijl zij mogelijk gegevens in gevaar brengen als dit niet correct gebeurt. Een succesvol informatiebeveiligingsbeleid zorgt ervoor dat alle afdelingen toegang hebben tot hetzelfde beschermingsniveau. Zo is iedereen even goed beschermd tegen potentiële bedreigingen.

2. Stel meldingsvereisten vast

Een succesvol beleid moet niet alleen zorgen voor een adequate bescherming van de opgeslagen gegevens. Maar ook eisen dat medewerkers het hogere management onmiddellijk op de hoogte stellen als zij zich bewust worden van potentiële risico's of inbreuken op bedrijfssystemen of het netwerk.

Deze meldingsplicht zorgt ervoor dat de top van de organisatie snel actie kan ondernemen als er een probleem is, voordat het te ernstig wordt. Het is aan te bevelen als de meldingsplicht vergezeld gaat van duidelijke richtlijnen over de manier waarop het personeel de directie op de hoogte moet brengen van potentiële risico’s die zij ontdekken.

Organisaties moeten gedetailleerde procedures hebben waarin is vastgelegd wie toegang heeft tot bepaalde soorten gevoelige gegevens binnen de netwerkomgeving. Zorg er ook voor dat wijzigingen in procedures of nieuwe wet- en regelgeving bij alle betrokkenen bekend is.

3. Neem richtlijnen voor ICT op

De information security policy should also include guidelines for the use of information and communications technology (ICT) within the organization. For example, consider policies for the acceptable use of computers and mobile devices, password requirements, remote access requirements, acceptable encryption methods, network monitoring protocols, and so on.

Dit zorgt ervoor dat alle medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht als het gaat om de bescherming van gevoelige gegevens binnen de netwerkomgeving van hun organisatie.

Zorg ervoor dat medewerkers alleen toegang krijgen tot goedgekeurde toepassingen en programma’s en dat ongeoorloofde downloads niet mogelijk zijn. Installeer ook passende anti-malware oplossingen op apparaten van medewerkers. En zorg voor beschikbare documenten met de te nemen stappen ter bescherming van gevoelige gegevens.

4. Denk goed na over de doelstelling van je informatiebeveiligingsbeleid

Een effectief beleid moet doelstellingen bevatten die aangeven waarom het beleid in de eerste plaats is opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan het doel ‘klantgegevens beschermen tegen ongeoorloofde toegang’. Hier volgen nog een paar voorbeelden:

  • Het beperken van de toegangsrechten van gebruikers tot alleen het noodzakelijke personeel.
  • Regelmatige controleprocedures uitvoeren om verdachte activiteiten of onbevoegde toegangspogingen op te sporen.
  • Het onderhouden van veilige en regelmatige back-ups met de nieuwste versies van software.

De doelstellingen moeten ook meetbaar zijn zodat het eenvoudiger is de voortgang van de resultaten te volgen. Denk bijvoorbeeld aan het meetbare doel ‘Alle klantgegevens worden in rust versleuteld met AES 256-bit encryptie voordat ze worden opgeslagen op onze servers’.

Duidelijke doelstellingen zorgen er dus voor dat alle betrokkenen begrijpen waarom bepaalde maatregelen nodig zijn om gegevens veilig en consistent te beschermen in de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering.

5. Laat je organisatie ISO certificeren

ISO-certificering biedt bedrijven en organisaties een internationaal erkende norm voor het implementeren van best practices met betrekking tot beheersystemen voor informatiebeveiliging (ISMS).

Door het verkrijgen van ISO certificering voor hun ISMS laten bedrijven zien dat ze zich inzetten voor een veilige bedrijfsvoering en dat ze vertrouwen scheppen tussen henzelf en hun klanten, opdrachtgevers en partners wat betreft de omgang met vertrouwelijke informatie die hen is toevertrouwd.
Wat is ISO 27001-2022?

Er zijn verschillende certificeringen beschikbaar, maar de meest bekende is ISO 27001 – 2022. Dit is een wereldwijd erkende internationale norm voor het vastleggen van processen en procedures die organisaties helpen controle te houden over gevoelige bedrijfs- en klantinformatie. De standaard behandelt onder andere de volgende onderwerpen:

  • Asset classificatie & controle management
  • Fysieke veiligheid & milieu overwegingen
  • Personeelstraining & bewustwordingsprogramma's
  • Incident response & continuïteitsplanning
  • Het beperken van de toegangsrechten van gebruikers tot alleen het noodzakelijke personeel.

Door aan deze ISO norm te voldoen, behalen organisaties concurrentievoordeel door een groter vertrouwen, betere naleving van de regelgeving, betere mogelijkheden voor risicobeheer en grotere kostenbesparingen door efficiënter gebruik van middelen.

Conclusie

Bij het opstellen van een effectief informatiebeveiligingsbeleid zijn er veel betrokkenen. Van het hoogste uitvoerende niveau tot het dagelijks IT-personeel dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse werkzaamheden.

Een goed beleid is over de hele linie praktisch uitvoerbaar blijft en voorkomt dat er een security eiland effect optreedt tussen afdelingen als gevolg van een gebrek aan onderlinge communicatie.

Het is steeds belangrijker dat organisaties verder kijken dan traditionele beschermingsmethoden. Want het digitale tijdperk evolueert razendsnel en hackers worden steeds slimmer in het vinden van zwakke plekken in gegevensbescherming.

ISO 27001 – 2022 certificering biedt een gedegen kader om aan alle wet- en regelgeving te voldoen en om gegevensbescherming naar een hoger plan te tillen.

Hulp nodig bij het implementeren van ISO 27001 certificering?

Heb je hulp nodig bij het nemen van maatregelen om aan de ISO 27001 certificering te voldoen? ISOPlanner voorkomt financiële en reputatieschade door organisaties op een laagdrempelige manier te helpen om aan steeds complexere wet- en regelgeving te voldoen.

 

Gerelateerde artikelen

3 Experttips om ISO-normen efficiënt te implementeren

3 Experttips om ISO-normen efficiënt te implementeren

Als je een ISO-norm gaat implementeren, moet je nadenken over dingen die je moet regelen, zoals het plannen van een interne en een externe audit. Als je software ontwikkelt, moet je misschien een pentest doen om kwetsbaarheden te controleren. Daarnaast moet je...

5 Veelgestelde vragen en antwoorden over ISO 27001 implementatie

5 Veelgestelde vragen en antwoorden over ISO 27001 implementatie

Overweegt u uw organisatie te certificeren voor een ISO-norm? In dit artikel beantwoorden Maurice Pasman van Instant 27001 en Ivar van Duuren van ISOPlanner de meest gestelde vragen over ISO-certificering. 1. Wie zijn verantwoordelijk voor de implementatie van ISO...

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Sluit je aan bij meer dan 1.000 ISO-professionals voor de nieuwste ISO-inzichten